Begroting 2012: Financieel onzekere tijden

Begroting 2012: Financieel onzekere tijden

MIJDRECHT – In de Voorjaarsnota 2011 presenteerde het college concrete bezuinigingsvoorstellen. Hiermee was het begrotingstekort voor 2012 met tachtig procent teruggebracht. In de begroting 2012 zijn deze voorstellen opgenomen en verder aangevuld met bezuinigingsmaatregelen.