Rapport Rekenkamer Minimabeleid

Rapport Rekenkamer Minimabeleid

MIJDRECHT – Om een goed en effectief minimabeleid te kunnen voeren, is het van belang dat de gemeenteraad van tevoren duidelijk aangeeft welke doelen zij nastreeft. Ook is het van belang dat de raad een vinger aan de pols houdt om tijdig te kunnen bijsturen.

MIJDRECHT – Om een goed en effectief minimabeleid te kunnen voeren, is het van belang dat de gemeenteraad van tevoren duidelijk aangeeft welke doelen zij nastreeft. Ook is het van belang dat de raad een vinger aan de pols houdt om tijdig te kunnen bijsturen.