Voorjaarsnota: minder ambtenaren, verhoging OZB

Voorjaarsnota: minder ambtenaren, verhoging OZB

MIJDRECHT –
Het college van B en W wil de komende jaren 4,5 miljoen euro bezuinigen om er voor te zorgen dat de gemeente per 2016 weer over een gezonde financiële basis beschikt.